สมัครงาน

ผู้จัดการสำนักงาน ( 1 อัตรา )


เงินเดือน : ไม่ระบุ

วันที่ : 2017-08-22

เพศ : ไม่จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี 
ทักษะทางด้านภาษา ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

70 | สถานะ : เปิดรับสมัคร