ที่อยู่ 343 ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย 27 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110

เปิดให้บริการอยู่: 8:00–17:00

083 737 0202

oxygen.o2.realestate@gmail.com

Add Friend @oxygen_realestate